OVER ONS


Per 1 november 2013 heeft Dirk Stoof de deuren geopend van zijn eigen kantoor, Advocatenkantoor mr. Stoof B.V. De nadruk van de rechtspraktijk van Dirk Stoof ligt op het gebied van strafrecht. Daarnaast behandelt hij als advocaat ook regelmatig zaken die betrekking hebben op de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarigen. Uiteraard kunt u voor advies op andere rechtsgebieden ook contact opnemen met Dirk Stoof.

MR. D.T. (DIRK) STOOF

Specialist in strafrecht


Dirk Stoof is in 2004 beëdigd als advocaat in het arrondissement Breda. Na zijn beëdiging is hij als advocaat werkzaam geweest bij twee verschillende advocatenkantoren waarvan de laatste jaren bij een middelgroot advocatenkantoor met de algemene rechtspraktijk te Breda. In 2012/2013 maakte Dirk Stoof als advocaat onderdeel uit van de maatschap en was hij mede-naamgever van dat advocatenkantoor.

Vanaf het begin heeft Dirk Stoof zich als advocaat bezig gehouden met de algemene strafrechtpraktijk. In 2010 heeft Dirk Stoof met succes de specialisatieopleiding strafrecht afgerond. Vanaf dat moment is hij dan ook lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

H.M. (MARLOT) ANEMAAT

Secretariële ondersteuning


Na de beëindiging van haar studie in 2008 is Marlot direct gaan werken als secretaresse binnen de advocatuur in Breda. De eerste zeven jaren heeft zij gewerkt als juridisch secretaresse op een advocatenkantoor met een algemene rechtspraktijk. Medio 2015 is zij gaan werken bij een gespecialiseerd strafrechtkantoor. Begin 2016 is Marlot overgestapt naar Advocatenkantoor mr. Stoof waar zij als rechterhand functioneert van advocaat Dirk Stoof. Marlot is naast haar functie als juridisch secretaresse tevens verantwoordelijk voor de algehele dagelijkse werkzaamheden om Advocatenkantoor mr. Stoof draaiende houden. Zij is voor klanten dan ook dagelijks op kantoor bereikbaar.

STRAFRECHT


Een ieder kan in aanraking komen met het strafrecht. Dit kan te maken hebben met feiten die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht maar ook in verwante wetten zoals de opiumwet, Wet Wapens en Munitie of Verkeerswetgeving. Als u door Justitie verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit, is het van groot belang dat u direct contact opneemt met een strafrechtspecialist.

Als u door de politie bent aangehouden, vraag dan direct of advocaat Dirk Stoof hiervan in kennis wordt gesteld. Nog voor uw verhoor zal advocaat Dirk Stoof u komen bezoeken, waar u ook zit. Tevens zal hij u bijstaan tijdens uw verhoor door de politie.

Als u in vrijheid bent en een dagvaarding voor een zitting op de rechtbank, een oproeping voor een officierszitting of een transactievoorstel van de officier van justitie hebt ontvangen, dient u ook zo spoedig mogelijk advocaat Dirk Stoof hiervan op de hoogte te stellen. Hij zal dan direct voor u aan het werk gaan om ervoor te zorgen dat u een zo goed mogelijke verdediging krijgt.

ADVOCATENKANTOOR MR. STOOF KAN U BIJSTAND VERLENEN ALS U VERDACHT WORDT VAN ONDER ANDERE:

TARIEF


Ter vergoeding van de werkzaamheden van advocaat Dirk Stoof zal allereerst worden gekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Door Advocatenkantoor mr. Stoof zal voor u dan een toevoeging worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als door de Raad voor Rechtsbijstand aan u een toevoeging wordt verstrekt, dient u enkel de door de Raad voor Rechtsbijstand aan u opgelegde eigen bijdrage aan Advocatenkantoor mr. Stoof te betalen. Mocht de Raad voor Rechtsbijstand onverhoopt geen toevoeging verstrekken, zullen de werkzaamheden dienen te worden verricht tegen een vastgesteld uurtarief. Hieromtrent zal voorafgaand aan de zaak tussen u en advocaat Dirk Stoof overleg plaatsvinden. Om te bezien of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u zelf al kijken op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (zie ook ‘links’ op deze website).

SPOED? BEL MR. STOOF OP 06 – 20165425

geschillencomissielogo2lgoo4logo3